Error parsing XSLT file: \xslt\CurrentPage/TopImg.xslt

Miljøpolitik for Varde Biler A/S
Vi ønsker at være på forkant med miljølovgivningen.

Vi arbejder i henhold til ISO14001, som standarden i vores afdelinger.

Vi vil:

  • Øge bevidstheden om miljøforholdene hos alle ansatte
  • Øge bevidstheden om optimale miljøforhold i markedsføring og vedligeholdelse af biler for vores kunder.
  • Prioritere energiforbrug og miljøbelastninger ved indkøb og brug af materialer.
  • Forebygge forurening af natur og miljø.
  • Overholde gældende lovgivning for miljø og andre miljøkrav som vi har tilsluttet os.
  • Øge bevidstheden om korrekt bortskaffelse af affald.
  • Løbende forbedre miljøforholdene.
  • Anvende miljørigtige kemikalier i videst muligt omfang.


Claus Horsted


Februar 2018